Новости‎ > ‎

Новости за декабрь 2013 года

29.12.2013
В Украине вышел в свет диск и брошюра Наталии Романовой с участием Марии Компанец и Танюши Муляр под названием "Колыбельные песни мира".Сейчас.когда во многих странах мира устанавливаются странные нормы морали и нравственности и ранний секспросвет, а слова "отец и мама" зачастую становятся запрещенными,эта работа возвращает нас к первоистокам- к колыбельным песням —первым мантрам , которые мама в любви и нежности поет своему ребенку.Перед вами презентация этого диска и книжечки


03.12.2013
І Всеукраїнський міжвузівський науково-практичний семінар
«КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ МУЗИКОТЕРАПІЇ У СИСТЕМУ ДОШКІЛЬНОЇ, ШКІЛЬНОЇ ТА ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
»

З метою налагодження міжвузівських науково-практичних зв’язків та вдосконалення навчально-виховного процесу дошкільної, шкільної та вищої мистецької освіти 17 листопада 2013 року в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв було успішно проведено І Всеукраїнський міжвузівський науково-практичний семінар «Культурологічний та педагогічний аспекти впровадження засобів музикотерапії у систему дошкільної, шкільної та вищої мистецької освіти».

Поєднання культурологічного та педагогічного напрямку мистецької освіти було здійснено зусиллями викладачів-науковців кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кафедри теорії, історії культури і музикознавства Інституту мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кафедри теорії та історії музики Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Останні науково-практичні досягнення у галузі музикотерапевтичних педагогічних технологій на пленарному засіданні представили:

1.Галина Іонівна Побережна, доктор мистецтвознавства, професор НПУ імені М.П.Драгоманова, музикотерапевт, яка познайомила слухачів з пріоритетними напрямками розвитку музикотерапії в Україні.

2. Валерія Миколаївна Дивіна-Бровко, музикотерапевт, співорганізатор Київської дитячої музичної студії «Чарівна флейта», котра продемонтрувала власні відеопроекти та музикотерапевтичні техніки на розвиток сенсорики у роботі з дітьми дошкільного віку.

3.Стефан Недериця, видавець, диригент, музикотерапевт, який розкрив перед учасниками семінару особливості впливу звуків природи та класичної музики на розвиток і формування дитячої особистості.

4. Ірина Анатоліївна Малашевська, канд. пед. наук, доцент Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди, докторант Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова, фахівець музикотерапевтичної діяльності з дітьми дошкільного віку. Вона висвітлила питання просвітницької діяльності з батьками та вихователями у процесі використання засобів музикотерапії у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку.

В обговоренні питань круглого столу активну участь узяли: Ольга Зотівна Безклінська (старший викладач, завідуюча фортепіанним відділом музичної школи №3 м. Біла Церква) та Наталя Вікторівна Романова (керівник гуртка «Музикотерапія» Київського ліцею №157), які є співавторами навчальної програми «Музикотерапія» для загальноосвітніх навчальних закладів, ухваленої Міністерством освіти і науки України.

Зацікавленість у впровадженні засобів музикотерапії у свою професійну та життєву діяльність виявили фахівці дошкільної, шкільної та позашкільної мистецької освітньої галузі: це музичні керівники дитячих садочків, вчителі музики та психологи загальноосвітніх шкіл, вчителі музичних шкіл, викладачі та студенти університетів-організаторів, пересічні громадяни (зокрема Є.О.Теоктісов, регулювальник КП «Автопастранс).

Загалом участь у роботі семінару прийняло більше сорока учасників з різних міст та областей України: Києва, Черкас, Донецька, Хмельницького, Одеси, Полтави, Кіровограду, Сімферополя, Сум та інших. Учасники семінару висловлюють вдячність ректору НАКККіМ професору Василю Гнатовичу Чернецю; ректору Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Г.Сковороди академіку Віктору Петровичу Коцуру; ректору НПУ імені М.П.Драгоманова академіку Віктору Петровичу Андрущенку; професору Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова Галині Іонівні Побережній; професору, завідувачу кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ Валерії Дмитрівні Шульгіній; доценту кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ Галині Олексіївні Ліфінцевій; докторанту Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова та доценту Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди Ірині Анатоліївні Малашевській, студенткам ІІІ курсу Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Г.Сковороди Тетяні Репі та Світлані Мартиненко за відмінну організацію та успішне проведення Всеукраїнського міжвузівського науково-практичного семінару.