Обратная связь

Вашему вниманию предлагается новая рубрика "Обратная связь".

Ее идея: обмен впечатлениями, размышлениями, вопросами, пожеланиями. Каждый желающий, жаждущий и размышляющий может участвовать. Панорама мнений, индивидуальных восприятий приветствуется, если это искренне и честно.

Цель рубрики - наладить контакты между выступающими и публикой, формировать активность слушателей, собирать интересные идеи и пожелания .Надеемся, что с вашей помощью наш Клуб любителей музыки сможет выгодно отличаться от обычного музыкального лектория, ведь в Клубе собираются люди, которые хотят не только слушать, но и общаться, делиться своими впечатлениями.20.02.2019
Привет всем неравнодушным и любознательным!

Новая рубрика "Обратная связь" расширяется и приносит первые плоды. Да, действительно, приглашенным гостям нашего клуба важна эта обратная связь с публикой. Свидетельством того стали страничка Евгения Громова https://www.facebook.com/100007445776204/posts/2214238505500987/?sfnsn=mo и письмо-отклик Леонида Грабовского с интересными комментариями, присланное Евгению. Это те живые контакты, которые превращают клубные встречи в нечто большее, чем просто лекция, концерт и т. п.. Ведь идея клуба не в том, чтобы заменить лекторий или филармонию, а в том, чтобы создать сообщество людей, пусть очень разных по образованию, профессии, жизненному опыту и, тем не менее, объединенных интересом к МУЗЫКЕ - самому, пожалуй, сложному по формам выражения виду искусства.

Любая музыка живет до тех пор, пока она востребована слушателями. И не надо бояться того, что непонятно, что не трогает, не волнует - это нормально, мы же разные, и наши вкусы, предпочтения тоже разные. Но уж если что-то впечатлило, с чем-то в нашей душе возник резонанс - расскажите об этом. Теми словами, простыми или сложными, кто как умеет, но которые искренние и значимые для вас.

Для подтверждения своего призыва привожу выдержку из письма Л. Грабовского:

"Женю,дорогий!
Одержавши такий відгук,відчуваєш:жив і діяв все ж таки недаремно.Де це вона написала?
Привіт ій! Дякую,що надіслали. Щодо мене - передайте ій: я не авангардист, що Руйнує, не замінювач словника, а його розширювач.
Зразком може служити Хлєбніков."


В этом письме ценнейшая информация из уст композитора о внутренней мотивации своего творчества и… – наше общение продолжается!!!

Тамара Щерица

14.02.2019
«Засипала» шановна Т. Щериця таким матеріалом, що потрібно цілий місяць вже його аналізувати, а не ділитись враженнями від музики Рахманінова у виконанні Ляховича. Вибачайте за мій такий шанобливий висновок, але я також підтримую ії думку про феноменальне виконання Ляховичем цих прелюдій.

З свого боку хочу запропонувати членам клубу інший матеріал - у файлі. ШАНОВНІ ЧЛЕНИ КЛУБУ «ДУШУ МУЗИКОЮ ОМИЙ»

В нашому клубі активно почалась робота по збору даних про оздоровчу дію музики на організм людини. Вже було декілька уривчастих усних повідомлень про такий ефект. В зв’язку з цим дозвольте мені, як лікарю, коротко поділитись особистим досвідом в цьому напрямку і висловити деякі думки та побажання з цього приводу.

Метод музичної терапії, в основі котрого спостерігається оздоровчий ефект, зараз набув широкого поширення серед населення, що можна спостерігати за численними повідомленнями в інтернеті. Історія ж використання цього методу сягає глибокої древності, про що свідчать численні літературні джерела. Про багатьох з них доповідала на наших зібраннях Г.І. Побережна, а також є постійно на розкладці в клубі її книжка «Ребенок 3-го тысячелетия» та збірки «Музыкалььные крылья судьбы».

Мною теж проведено аналіз публікацій інших відомих українських та зарубіжних музикотерапевтів (Ю.Рижов, Р.Блаво, Старчеус, І. Малашевська, Н. Квітко), включаючи джерела з інтернету. Цей аналіз займає більше 100 сторінок друкованого тексту. Але я не можу твердити, що він є повним. Тому це жде нових пошуковців.

На основі аналізу можливо стверджувати, що музична терапія є універсальним методом оздоровлення і реабілітації на інформаційно-енергетичному рівні, при цьому аудіохвилі в наслідок резонансу відновлюють природний рух рідин в різних органах, знімають енергетичні пробки, призводячи до виздоровлення або навіть духовного зросту пацієнтів. Але це все тільки теоретичне знання. Тому для відбору чогось нового в літературі або ж для особистого використання необхідно хоч на рівні лікбезу розуміти елементи самої методики музичної терапії та загальні медико-гігієнічні терміни в питаннях лікування та оздоровлення.

Перш за все розберемось відносно поняття «дози» в музичній терапії. Очевидно, що для разового використання це –протяжність в часі(хвилинах, годинах )- «сеанс» музики. Це як разова доза в медицині. Як правило, навіть для вилікування від гострих захворювань необхідно провести декілька сеансів, для чого підходить термін «курс». Для лікування (оздоровлення) при хронічних захворюваннях є поняття «підтримуючої дози» у вигляді скороченого сеансу або ж використання тих чи інших засобів з якоюсь періодичністю. При цих же захворюваннях з метою недопущення рецидиву через деякий проміжок часу проводиться «повторний курс» лікування.

Крім того, дуже важливим для отримання більшого ефекту, як в медицині, біоритмології, так і в музикотерапії має «час доби» проведення сеансу, чого вже дотримується, наприклад, Р.Блаво. Очевидно, що саме за такими уточненими термінами повинні збиратись дані, а також при цьому потрібен максимальний об’єм інформації по кожному ефективному випадку, щоб він був цікавим і придатним для практичного використання.

З такою ж метою мною на протязі декількох десятиліть зібрано більше 50 дисків, аудіо записів на комп’ютері зорієнтованих на зняття тих чи інших негативних синдромів в організмі людини та корегуючих поведінку, котрі в комплексі можливо назвати як «Музична аптечка». Можу сповістити також про попереднє навчання та стажування на базі Українського інституту екології з питань енергоінфомаційного оздоровлення (є відповідний сертифікат за 2003 рік), де в якості елемента використовувались музичні диски та накопичений досвід використання вказаних дисків та аудіо записів із Музичної аптечки на собі, рідних, друзях та просто знайомих і особливо -на пацієнтах з різними захворюваннями. Тобто практично всі засоби апробовані.

За останній рік складена Інструкція щодо використанню цих засобів особою навіть без спеціальної освіти в повсякденному житті з вказівками на нюанси кожного засобу. Але, з практики, ніяка інструкція не може врахувати всіх запитань, адже йдеться не про якесь там ефемерне питання, а про здоров’я пацієнта. В зв’язку з вказаним, якщо ця інформація зацікавить якусь групу слухачів клубу, можу провести майстер-клас щодо ознайомлення з авторськими «Музичною аптечкою» та інструкцією.

Крім того, автор взагалі зацікавлений у належному зворотньому зв’язку з людиною, що забажала б використовувати засоби даної «Музичної аптечки» в реальному житті. Для цього надаю контактну адресу е\пошти – leongluschenko2017@gmail.com

З повагою
Леонід Петрович Глущенко - лікар, астролог.

10.02.2018
24 ПРЕЛЮДИИ РАХМАНИНОВА – АРТЁМ ЛЯХОВИЧ.

Третьего февраля 2019 г. мы слушали 24 прелюдии С. В. Рахманинова в исполнении Артема Ляховича. Прелюдии, созданные в разные годы, охватывающие важный для композитора жизненный и творческий период с 1892 по 1910 годы (18 лет!), были прочувствованы и исполнены именно как цикл, что внесло в каждую из прелюдий дополнительный смысловой пласт и стимулировало у меня размышления об уникальности и этой знаменитой музыки, и личности композитора, которому повезло жить в двух таких разных эпохах, перешагнуть рубеж от века 19-го к веку 20-му. И этот исторический перекресток звучит в 24-х запечатленных мгновениях – эмоциях, состояниях, реакциях, предчувствиях, пророчествах.

Вспоминая циклы прелюдий других композиторов – Баха, Шопена,Скрябина, Дебюсси – возникает мысль о музыкальной пространственно-временной магии чисел 6 – 12 – 24, о традиции и об ее эволюции. Конечно, это связано с сердцевиной музыкального языка Нового времени – тональной системой. В 18 веке, когда происходило ее утверждение, Бах поставил перед собой задачу показать художественные возможности равномерно темперированного строя, поделившего высотное пространство октавы на 6 тонов и 12 полутонов, что обусловило равноправие 24-х тональностей (12 мажорных и 12 минорных). В двух томах «Хорошо темперированого клавира» И.С. Баха (1-я часть, 24 прелюдии и фуги, 1722г.; 2-я часть, 24 прелюдии и фуги, 1744г.) как раз и представлено последовательное полутоновое движение всех 24-х тональностей от До-мажора к си-минору.

Зерно, брошенное Бахом, проросло прекрасными романтическими цветами в 19 веке. Однако художественная задача уже иная. Возникает идея соединить спонтанность лирического самовыражения с рациональной логикой родства тональностей и новыми элементами фортепианной техники. В циклах Шопена и Скрябина используются параллельные тональности, расположенные по чистым квинтам от До-мажора к ре-минору.

Что же у Рахманинова? Надо отметить, что идея цикла формировалась у композитора подспудно, а сам автор никогда не исполнял все 24 прелюдии в одном концерте. Только в 1910 году, через 18 лет после создания знаменитой первой Прелюдии до-диез-минор, Рахманинов дописывает еще 13 прелюдий, которые вместе с десятью прелюдиями опуса 23 (1903 г.) и составляют цикл из 24-х пьес во всех тональностях.

К началу ХХ века позиции классической тональной системы расшатываются. В том же 1910 году во Франции Клод Дебюсси создает цикл прелюдий (1-я тетрадь, 12 пьес, 1910; 2-я, 12 пьес, 1910-1913), в котором тональности еще сохраняются, но их соотношения уже утрачивают свою логическую роль, становясь средством колористического контраста. Рахманинов же остается верен тональной музыке. В прелюдиях остается оттеняющий контраст мажора и минора, но последовательность тональностей становится более свободной, подчиняясь другой идее. Какой? Вот в этом и кроется переходность рахманиновского цикла. Ослабление тональных связей выводит на первый план другой аспект числа 24. Вообще-то, так или иначе, он присутствует в циклах Баха, Шопена и других композиторов, отражая временную природу музыки.

Но наиболее наглядно он конкретизируется в программной музыке для детей. Сравним: Шуман «Детские сцены» - 12 пьес-событий из жизни ребенка плюс лирико-философский эпилог «Поэт говорит» (1838); Чайковский «Детский альбом» - 24 пьесы – калейдоскоп насыщенности «суток» от Утреннего размышления до Вечерней молитвы (1878); К. Дебюсси - сюита из шести пьес «Детский уголок» (1906-1908); С. Прокофьев – «Детская музыка» – 12 пьес (1935); В. Косенко - «24 пьесы для детей» (1936) и т. д. Список очень велик и открыт с двух сторон. Но ясно одно: 6 – 12 – 24 – это символы космического ощущения цикличности времени (суточного, годового и т. д.), текучего контраста его дискретных мгновений.

Исполнение всех 24 прелюдий Рахманинова как цикла выявило не только индивидуальность образов, стиля, техники композитора, но и подчеркнуло уникальность его отношений со Временем. Ощущение целостности усиливается от опуса 23 к опусу 32, который написан в удивительно компактные сроки, меньше, чем за месяц (по датам в нотах с 23.8 по 10.9.1910 г.). В нем ощущается в явном или скрытом виде танцевальный лейтритм, который в разных темпах, тональностях, жанровых контекстах меняет смысловую окраску, усиливая сложный амбивалентный образный мир, характерный для искусства рубежа веков.

Подчеркивание выразительности ритма вносит в цикл «дыхание» ХХ века, вызывает определенные ассоциации и как бы создает причинно-следственную связь между прелюдиями. Так, если в прелюдии соль-минор стихия «маршевой танцевальности» выступает как мощная угрожающе-торжествующая сила, провидчески предвосхищающая катаклизмы Будущего, а лирика середины – интровертная реакция на несокрушимый напор этой стихии (1901 г.), то в прелюдии си-минор активность явного, а в прелюдии соль-диез-минор трансформированного указанного лейтритма обостряет ностальгическое прощание-отпускание Прошлого (1910 г.).

Если выделить пятерку самых популярных прелюдий, просеянных Временем, – до-диез-минор, ре--минор, соль-минор, си-минор, соль-диез-минор (все они оказались минорными) – то можно услышать еще один смысловой пласт – постепенное интровертное углубление в себя, в свой внутренний мир. Между юношеским «колокольным» провозглашением «Я есмь. Я говорю» (до-диез-минор) и глубокой печалью растворяющихся вдали «колокольчиков» (соль-диез-минор) пролегла целая эпоха насыщенной жизни, определившая индивидуальное своеобразие ее направленности.

Перекрестные драматургические связи между прелюдиями опираются на характерную черту стиля композитора – сплав эпической мощи и лирической чувственности. В финале цикла эти качества концентрируются в двух последних прелюдиях, образуя антитезу двух его кульминаций – лирической и гимнической.

Завершая эти беглые размышления о музыке Рахманинова, хочется поблагодарить исполнителя, благодаря которому они и появились. Игра Артема Ляховича впечатлила мужской энергетикой, целостным ощущением цикличности и стиля композитора, яркими контрастами: силой и нежностью, мощью и хрупкостью, ликованием и драматизмом. Прослушивание всех певучих голосов фактуры, тембровых и динамических нюансов, что является бесценным преимуществом хорошего живого исполнения, доставило истинную радость.

Тамара Щерица.

31.12.2018
23.12.18 состоялась наша последняя в этом году встреча тех, кто любит музыку. И она была достойным завершением уходящего в историю года. Да и тема была под стать моменту – презентация книги Валерии Борисовны Жарковой «Десять взглядов на историю западноевропейской музыки».

Меня равно впечатлили и визуально-слуховой материал, предложенный публике, и свежесть его подачи, и глубина авторской концепции синтеза культурно-исторического процесса. А еще – обаяние личности Валерии Борисовны: приятный голос, простота обращения к аудитории, мягкая доверительная интонация, профессиональное владение материалом и искренняя увлеченность им.

Но главным обогащением стала не информативная сторона беседы, хотя она была интересной и качественной, а индивидуальность авторского «взгляда» на Тайну и Красоту культуры Средневековья и Возрождения, о которой шла речь.Как же контрастировало личное восприятие автором знаменитых шедевров каждой из эпох – замков, витражей, картин, гобеленов, нотных манускриптов – привычно-поверхностномуих обзору «из окнатуристического автобуса»! Ситуация хорошо знакомая туристам: увидели, сфотографировали, отметили и поехали дальше…

Нам же, сидевшим в зале, повезло больше! Благодаря Валерии Жарковой, мы окунулись в уникальную атмосферу эпохи, от видимого подошли к невидимому – к внутреннему миру живших, творивших, любивших, мечтавших людей, к их представлениям о мире, к их идеалам и стремлениям. В этом целостном контексте предстала музыка – глубинный выразитель невидимого шифра Истории человеческой культуры.

Всех с наступающим Новым годом! Пишите, делитесь, рассказывайте…

Тамара Щерица

14.12.2018
25.11.18 в нашем Клубе была очень интересная и необычная встреча с авангардной музыкой ХХ века. Украшением встречи стало присутствие «живых классиков» украинского авангарда 60 -70-х годов Л.А. Грабовского и В.С. Годзяцкого. Уникальная возможность услышать слово творцов, выбравших трудный путь новаторства, нового языка, возможность задавати им вопросы придала всей встрече удивительную атмосферу первозданности, причастности к сложному и неординарному явлению украинской музыки.


Для меня это было событие. Я не только получила ответы на некоторые свои размышления, но и сделала своеобразные открытия. Е. Громов играл с таким пониманием смысла, что оказалось, что и музыка разная, и композиторы разные по своей индивидуальной энергетике. Я вдруг эту энергию ощутила.

Разрушение функциональности "старой" системы - лада, метра, классической процессуальности i - m - t (начало – середина - завершение) - перевернуло отношение к звуковому материалу и дало композиторам попытку выйти за пределы привычной реальности, погрузиться в некий транс звуковой магии, сродни, может быть, использованию музыки в древних шаманских ритуалах. Но только человек-то уже другой - не по инстинктам, они как раз в глубинных слоях подсознания остаются постоянными, а по своему восприятию мира и отношению к нему.

Разрушение - действительно пафос авангарда, но для его преданных адептов не только это было важным. Была еще вера в силу музыки и в себя! Вера в то, что выражая себя по-другому, общаясь с миром на своем индивидуально открытом языке, можно что-то в этом мире изменить. Была вера в искусство, культурные достижения человечества, в завораживающую игру художественными формами - звуками, красками, словами, голосом, телодвижениями - то, что так тонко почувствовал Гессе в "Игре в бисер". Была утопическая надежда, что красота этой игры и ее творческая энергия, могут, если и не осчастливить человечество, то хотя бы принести кому-то индивидуальное облегчение. А украинский авангард трогателен еще и в своей наивной тяге к внутренней свободе через музыку, в своей рафинированной зашифрованности простых человеческих чувств. Пожалуй, в этом мне почудилась некая скрытая боль отгороженности, может быть, и отторженности…

Ярче всего это проявилось у В.Годзяцкого. Вот уже зашифрованный романтик - и нежный, и остроумный, и сомневающийся, и одинокий. Л. Грабовский в своем остром неугомонном интеллекте как в броне, но что скрывается за ней? И общая ностальгическая атмосфера встречи: уходит эпоха, уходит поколение, много разочарований, но и много отдано творческой энергии и, может быть, не зря?

А еще я получила мощный заряд качественного профессионального общения. Да, музыка сложная для восприятия, непривычная и не всем она должна нравиться, далеко не всем. Но личности трех музыкантов – Громова, Грабовского, Годзяцкого – это такая концентрация творческого энтузиазма, смелости, бессеребренчества (все ж на Г!). И еще чего-то, что останется в истории нашего времени, которое расставит все по своим местам…

Тамара Щериця