КУЛЬТОРОЛОГІЧНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОТЕРАПІЇ

Стаття присвячена аналізу і характеристиці культурологічних та онтологічних аспектів му-
зикотерапії. Особливості сучасної музикотерапії аналізуються в контексті смислових засад
інтенціонального періоду становлення Європейської культури. Окрім розвитку різноманітних
форм цілительства, сучасна музикотерапія сприяє і розвитку онтологічних засад музичного
мистецтва, його ролі та функції в ті чи інші періоди становлення певної культури та культур-
ного буття людства загалом.

Опублікована: СТАВРОПІГІЙСЬКІ ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць з музико­знав­ст­ва, пси­хо­логії та педагогіки. Ви­пуск 6 / Упорядник О.П.Опа­­на­сюк. – Львів : Став­ро­пігіон, 2012. – С. 34-51.

читать…